Trinn 1

Trykk ”Menu” for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Valg"
Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Undertekst"
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Velg mellom undertekst "Av" og "På"

Trinn 5

Trinn 5

Velg mellom "Normal" og "Hørselshemmede"