Trinn 1

Trinn 1

Trykk Menu og marker "Oppsett".

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Søkemeny DVB-T".
Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Automatisk kanalsøk"
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

For å starte det automatiske kanalsøket trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Kanalsøket starter.
Når kanalsøket er ferdig, trykk OK for å komme tilbake til programmer.