Trinn 1

Trinn 1

Trykk Menu for å åpne menyen.
Marker "Instillinger".

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Systeminnstilinger".
Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Kanaloppsett".
Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Marker "Digital innstilling". Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Marker "Digital søking".
Trykk OK

Trinn 6

Trinn 6

Marker "Automatisk kanalsøk".
Trykk OK

Trinn 7

Trinn 7

Trykk OK for å starte kanalsøk.

Trinn 8

Trinn 8

Søker...

Trinn 9

Trinn 9

Søket er ferdig!

Trykk på Menu for å komme tilbake til programmer.