Feil i kommunikasjon med kort

Feilmelding

Feilmelding

Denne feilmeldingen vises dersom kortet står feil vei i mottakeren.

Står RiksTV kortet med "gullbrikken" ned og inn i mottakeren?
- Ja: Fjern smuss fra gullbrikken og sett kortet inn på nytt.

Fremdeles problemer
Forsøk å sette kortet i en annen mottaker registrert på samme kundebilde for å sjekke om det er noe galt med mottakeren eller kortet.

I noen tilfeller kan det hjelpe å ta strømmen i 10 sekunder så mottakeren får omstartet.