Ingen lyd

Ingen lyd ved bruk av HDMI? Årsaken kan være at Audio modus står i multikanallyd.

Løsning: Trykk Meny - 3 - 3 og velg stereo.