Ingen tilgang

Ingen tilgang

Ingen tilgang

Denne feilmeldingen vises dersom:

  • Programkortet venter på oppdatering. (Lenge siden det var i bruk sist eller nytt kort)
  • Du har en faktura som ikke er betalt
  • Du mangler abonnement på gjeldende kanal
  • Det står et annet kort enn RiksTV-programkort i mottakeren
  • Det står feil RiksTV-programkort i mottakeren.

Slik gjør du

  1. Sett inn programkortet fra RiksTV i mottakeren. Hvis programkortet ikke har vært brukt de siste 2 - 3 månedene må mottakeren stå på i 30 minutter. Da vil programkortet automatisk motta en tilgangsmelding.
  2. Sjekk Abonnementsstatus. Dato må være inneværende måned.

Har det vært en manglende betaling tar det ca 4 - 5 virkedager etter betaling før tilgangen (til tv-signalet) kommer tilbake.