Kortet er ikke satt inn

Melding

Melding

Meldingen vises dersom det ikke er kort i mottakeren.

Står RiksTV kortet med "gullbrikken" ned og inn i mottakeren?
- Ja: Fjern smuss fra gullbrikken og sett kortet inn på nytt.

Fremdeles problemer? Forsøk å sette kortet i en annen mottaker registrert på samme kundebilde.