Foreldrekontroll

 

Trinn 1

Trykk Menu på fjernkontrollen for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Trykk 2 eller velg "Foreldrekontroll". Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Trykk høyre pil for å velge foreldrekontroll nivå

Det finnes fire nivå:

  • Se alt - Ingen aldersgrense satt.
  • Barn - Aldersgrense 7 år.
  • Ungdom - Aldersgrense 11 år.
  • Voksne - Aldersgrense 18 år.

Alle programmer som er uegnet for barn under gitt alder vil bli sperret.
Bruk PIN-kode for å åpne kanal.

Trykk OK for å bekrefte nivå.

Trinn 4

Trinn 4

I tillegg til å sette nivå må du aktivere foreldrekontrollen.

Trykk 1 eller velg "Beskyttelsesstatus". Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Trykk på høyre pil for å endre beskyttelsesstatus til aktiv. Trykk OK for å bekrefte.

Foreldrekontroll er nå aktivert.

Du må bruke PIN-kode om du skal se et program som stoppes av foreldrekontroll.