Trinn 1

Trykk OK for å starte.

Trinn 2

Trinn 2

Velg "Norsk" eller "Engelsk". Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Velg "Rask" eller "Avansert" Trykk OK

(I denne veiledningen viser vi "Rask installering")

Trinn 4

Trinn 4

Velg "Bredformat (16:9)" eller "Standard TV (4:3)" Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Kanalsøk.
Automatisk kanalsøk starter.
Dette vil ta noen minutter.

Dersom dekoder ikke søker må 5 volt skrues av.

Trinn 6

Trinn 6

Ved mottak av flere regioner; velg ønsket region. Trykk OK

Trinn 7

Trinn 7

Kanalsøket vellykket.
Kanalsøket og installasjonen er nå fullført.
Trykk "OK" for å begynne å se TV.

Husk at det kan ta 30 minutter før dekoderen får tilgang til alle kanaler.

Trinn 8

Trinn 8

Mislykket kanalsøk
Trykk Meny og gjennomfør manuelt kanalsøk.

Ved manglende signal: Sjekk også senderstatus. Det kan være arbeid eller feil på senderen.