Galt kort eller kort ikke satt inn

1

1

Feilmeldingen vises dersom:

  • Det ikke er RiksTV programkort
  • Programkortet står feil vei i mottakeren

 

Står RiksTV-kortet med "gullbrikken" ned og inn i mottakeren?

Hvis ja: Fjern smuss fra gullbrikken og sett kortet inn på nytt.

Fremdeles problemer:
Forsøk å sette kortet i en annen mottaker registrert på samme kundebilde.

Ved fortsatt problemer må man bestille nytt kort.