Trinn 1

Trinn 1

Gjennomfør signalsjekk (Menu - 4 - 4 - 1).

Dersom det står overbelastning så kortslutter 5 volt. Skru da av 5 volt (Menu - 4 - 2 - Aktiv antenne "Av")

  • Det kortslutter dersom det for eksempel brukes en splitter/fordeler som ikke slipper gjennom 5 volt. Det må stå "DC pass" eller "power pass" på splitteren.
  • Kan også kortslutte når antenne uten forsterker benyttes. Løsningen er å skru av 5 volt (Aktiv antenne til "Av").