Trinn 1

Trinn 1

Trykk Menu på fjernkontrollen for å åpne menyen. Trykk 4 eller velg "Installasjon". Trykk OK

Trinn 2

Trinn 2

Trykk 3 eller velg "Kanalvalg". Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Trykk 4 eller velg "Dekoder valg". Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Trykk 3 eller velg "Nedlastingsinformasjon". Trykk OK 


Trinn 5

Trinn 5

"Mottaker serienummer". I dette tilfellet er serienummeret 5050074300006106.