Trinn 1

Trinn 1

Trykk Menu på fjernkontrollen for å åpne menyen. Trykk 4 eller velg "Installasjon". Trykk OK

Trinn 2

Trinn 2

Trykk 3 eller velg "Kanalvalg". Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Trykk 1 eller velg ”Installer kanalliste på nytt” i menyen. Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Søker...
Søket kan ta opptil 5 minutter.

Trinn 5

Trinn 5

Her vises det om kanalsøket var vellykket. Klikk OK