Trinn 1

Trinn 1

Trykk OK for å starte.

Trinn 2

Trinn 2

Søker etter ny programvare.
Vent til den er ferdig.
Den går automatisk videre.

Trinn 3

Trinn 3

Trykk 1 eller velg ønsket språk. Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Trykk 1 eller trykk OK for rask installasjon

Trinn 5

Trinn 5

Velg skjermformat:

  • enten 1 for "Bredformat (16:9)"
  • eller 2 for "Standard TV (4:3)"

 De fleste nyere TV-er har "Bredformat (16:9)".

Trinn 6

Trinn 6

Kanalsøk: Mottakeren søker nå etter alle tilgjengelige kanaler.

Hvis søket ikke starter kan det være at "5 volt" kortslutter (får en overbelastning).
Løsning: Skru av 5 volt for forsterker og start søk på nytt.

Trinn 7

Trinn 7

Velg region: Hvis flere regioner er tilgjengelig må du velge ønsket region. Trykk OK

Hvis det kun er en region tilgjengelig vil denne velges automatisk.

Feil?

Skjedde det en feil under kanalsøket?
Trykk Meny og gjør et manuelt kanalsøk.

Du kan også sjekke senderstatus - det kan være arbeid eller feil på senderen som du mottar signaler fra.

Trinn 8

Trinn 8

Meldingen "Kanalsøk vellykket" vises på skjermen, og 
Trykk OK for å avslutte.