Løsning

  1. Det kan være DISP-knappen
    Hold DISP-knappen inne i 4 sekunder. Det byttes da mellom DVI og HDMI-modus.
  2. Det kan være Audiomodus som står i multikanallyd
    Trykk: Meny, 4, 3 velg stereo.