Feilmelding

Feilmelding

Denne feilmeldingen vises hvis:

  • Programkortet venter på oppdatering. (Lenge siden det var i bruk sist eller nytt kort)
  • Manglende betaling
  • Du mangler abonnement på gjeldende kanal
  • Det står et annet kort enn RiksTV-programkort i mottakeren
  • Det står feil RiksTV-programkort i mottakeren
  • Feil mottaker

Løsning

Sjekk Abonnementsstatus; har kortet mottatt oppdatering?
Dato må være inneværende måned

Dersom kortet ikke har vært i bruk siste 2-3 måneder må mottaker stå på i 30 minutter.

Kortet vil automatisk motta en tilgangsmelding.