1

1

Hvis programkortet faktisk står i mottakeren, må du fjerne smuss fra gullbrikken og sett inn programkortet på nytt.