Serienummer og programvareversjon

Trinn 1

Trinn 1

Trykk Menu på fjernkontrollen for å åpne menyen. Trykk 4 eller velg "Installasjon". Trykk OK

Trinn 2

Trinn 2

Trykk 5 eller velg "Installasjon". Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Trykk 4 eller velg "Dekoder valg". Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Trykk 3 eller velg "Nedlastingsinformasjon". Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Serienummer: Mottakerens serienummer, er 16 siffer

Programvareversjon: Softwareinformasjon

Hvordan laste ned ny programvare

Programvaren er tilgjengelig kl. 00.00 - 05.00. Sjekk hvilken programvareversjon mottakeren har nå. Nedlasting av ny programvare skjer automatisk men med forskjellige utgangspunkt.

Programvare 381, 388 og 396: NB! Ikke sett mottakeren i standby om kvelden. Mottakeren vil da selv gå i standby etter 4 timer (dersom dette ikke er endret i menyen) og deretter begynne å laste ny programvare dersom mottakeren går i standby etter kl. 24.00. Eller sett mottaker i standby kl. 00.05.

Programvare 44 og 51: Sett mottakeren i standby når den ikke er i bruk.