Foreldrekontroll, aldersgrense, kanalsperre og PIN-kode

Trinn 1

Trinn 1

Trykk Menu på fjernkontrollen for å åpne menyen. Trykk 4 eller velg "Installasjon". Trykk OK

Aldersgrense: Trinn 2

Aldersgrense: Trinn 2

Trykk 3 eller velg ”Foreldrekontroll”. Trykk OK

Aldersgrense: Trinn 2b

Aldersgrense: Trinn 2b

Dersom foreldrekontroll har blitt aktivert, må tidligere PIN-kode benyttes.
Tast PIN-kode (Standard kode er 1 2 3 4).

Aldersgrense: Trinn 3

Aldersgrense: Trinn 3

Trykk 1 eller velg "Beskyttelsesstatus”. Trykk OK

Aldersgrense: Trinn 4

Aldersgrense: Trinn 4

Aldersgrense: Trinn 5

Aldersgrense: Trinn 5

Trykk 2 eller velg "Foreldrekontroll". Trykk OK

Aldersgrense: Trinn 6

Aldersgrense: Trinn 6

Velg aldersgrense. Velg mellom

  • 7 år
  • 11 år
  • 15 år
  • Voksne
  • Se alt

Trykk OK

Trykk LiveTV for å avslutte.

Kanalsperre: Trinn 5*

Kanalsperre: Trinn 5*

* (Fortsettelse fra steg 4 i "Aldersgrense").

Trykk 3 eller velg "Kanalsperre". Trykk OK

Kanalsperre: Trinn 6

Kanalsperre: Trinn 6

Velg "TV" eller "Radio". Trykk OK

Kanalsperre: Trinn 7

Kanalsperre: Trinn 7

Velg kanal som skal sperres/åpnes. Trykk OK

Gjenta prosedyre ved sperring/åpning av flere kanaler.

Trykk LiveTV for å avslutte.

Kanalsperre: Trinn 8

Kanalsperre: Trinn 8

Når man velger en sperret kanal må man taste PIN-koden for å få tilgang.

PIN-kode endring: Trinn 3*

PIN-kode endring: Trinn 3*

* (Fortsettelse fra Trinn 2 i 'Aldersgrense')

Trykk 4 eller marker "Bytt PIN". Trykk OK

PIN-kode endring: Trinn 4

PIN-kode endring: Trinn 4

Tast nåværende PIN-kode. Standard PIN-kode er 1234. 

Tast ny PIN-kode 2 ganger

PIN-kode endring: Trinn 5

PIN-kode endring: Trinn 5

PIN er endret = Alt tastet inn riktig.

PIN-kode endring: Trinn 6

PIN-kode endring: Trinn 6

PIN er feil: det er tastet feil nåværende kode.

PIN-kode endring: Trinn 7

PIN-kode endring: Trinn 7

Ny kode ble ikke tastet likt inn 2 ganger.