Trinn 1

Trykk Menu på fjernkontrollen for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Trykk 5 eller velg "Installasjon". Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Trykk 3 eller velg "Kanalvalg". Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Trykk 1 eller velg "Installer kanalliste på nytt". Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Søket starter.
Kanaler legges til etterhvert.
Søket kan ta opptil 5 minutter.

Trinn 6

Trinn 6

Når flere regioner tilgjengelig; velg ønsket region. Trykk OK

Ved kun ett nettverk tilgjengelig velges dette automatisk.

Trinn 7

Trinn 7

"Kanalsøket vellykket". Trykk OK

Trinn 8

Trinn 8

Trykk Live TV for å avslutte.

Trinn 9

Trinn 9

Intet signal

Ved manglende signal: Sjekk også senderstatus. Det kan være arbeid eller feil på senderen.

Trinn 10

Trinn 10

Mislykket kanalsøk
Trykk Meny og gjennomfør Manuelt kanalsøk. Frekvensopplysninger finnes på dekningskartet.
Sjekk også om mottakeren og antennen er tilkoblet.