Spille av eller slette opptak

Hvordan finne tilbake til opptak man har gjort.

Trinn 1

Trykk på "Film-klapper" knappen eller trykk Menu.
Trykk OK eller 1 for "Opptak".

Trinn 2

Trinn 2

Avspilling:
Flytt markøren til det opptaket man vil se.
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Trykk OK for "Avspilling".

Trinn 4

Trinn 4

Avspillingsbanner popper opp i 3 sek.

Trinn 5

Trinn 5

Slette: Flytt markøren til det opptaket som skal slettes.
Trykk OK.

Trinn 6

Trinn 6

Marker "Slette opptak".
Trykk OK.

Trinn 7

Trinn 7

Trykk OK for "JA".
Trykk LiveTV for å avslutte.