Hvordan gjøre direkteopptak med PVR.

Trinn 1

Trinn 1

Direkte opptak:
Trykk på REC knappen (knapp med rød prikk).
En opptaksplakat kommer opp øverst på høyre side.

Spole tilbake - bruk "Dobbel pil" knapp til venstre.

Spole frem - bruk "Dobbel pil" knapp til høyre.
(Dette er mulig først etter å ha spolt tilbake!)
(Ved LiveTV)

Spole hastigheter - Trykk "Dobbel pil" knappen
1. gang = 2X
2. gang = 4X
3. gang = 8X
4. gang = 16X
5. gang = 32X
6. gang = 64X

Stoppe spoling -Trykk play-knappen
(trekant symbol)

Trinn 2a

Trinn 2a

Stoppe opptak - Trykk stopp knappen
(firkant-symbol).
Trykk OK.


Direkte opptak lagres under opptak.

Man kan se på et annet program under direkte opptak.

Man kan også se på et tidligere lagret opptak

Trinn 2b

Trinn 2b