Hvordan programmere opptak med PVR.
- opptak via EPG
- opptak via Info fra punkt 6.

Trinn 1

Trinn 1

Via EPG:

Trykk EPG knappen.
Marker ønsket TVkanal med pil opp/ned.

Trinn 2

Trinn 2

Flytt markør med piltast høyre.
Marker ønsket program for opptak.
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Trykk OK på "Opptak av program".

Trinn 4

Trinn 4

En "rød klokke" markerer at programmet vil bli tatt opp.

Trinn 5

Trinn 5

Opptak indikeres også på infobanneret med "rød klokke".

Trinn 6

Via Info:

Trykk INFO-knappen.
Marker pågående eller neste program.
Trykk OK.

Trinn 7

Trinn 7

Marker "Opptak av program".
Trykk OK.

Trinn 8

Trinn 8

En "rød klokke" over info-banner indikerer opptak.