Hvordan gjøre pauseopptak med PVR.

Trinn 1

Trinn 1

Pause opptak:
Trykk på pause knappen || (2 loddrette streker).

Bilde fryses og en stoppeklokke kommer opp på info banneret.


Pause opptak lagres ikke.

Man kan ikke se på et annet program under pause opptak.

Trinn 2

Trinn 2

For å se videre trykk på play-knappen
(trekant-symbol).

Trinn 3

Trinn 3

Spole frem
- Trykk "Dobbel pil" knapp til høyre.

Spole tilbake
- Trykk "Dobbel pil" knapp til venstre.
Man kan spole tilbake dersom man har stått på samme kanal.
Dersom man zapper mister mottakeren minne og du kan ikke spole tilbake.

Trinn 4

Trinn 4

Spole fortere - Trykk "Dobbel pil" knappen
1. gang = 2X
2. gang = 4X
3. gang = 8X
4. gang = 16X
5. gang = 32X
6. gang = 64X

Stoppe spoling -Trykk play-knappen (trekant symbol).

Trinn 5

Trinn 5

Stoppe pause opptak - Trykk "Live TV"
(Øverst i midten).