Hvordan stille buffer funksjonen.

Trinn 1

Trinn 1

Trykk Menu på fjernkontrollen for å åpne menyen. Trykk 4 eller velg "Installasjon". Trykk OK

Trinn 2

Trinn 2

Trykk ”4” eller marker ”Dine valg”.
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Trykk "6" eller marker "Opptaksmuligheter".
Trykk OK.

Trinn 4

Trinn 4

Opptak slutt - er standard "5 minutter etter".
Velg "5 minutter etter", "10 minutter etter" eller "Eksakt tid".
Dette valget bestemmer hvor mange minutter opptaket varer etter planlagt programslutt.

Time-shift Buffer - er standard 1 time. 
Velg 1, 2 eller 3 timer.
Dette valget bestemmer hvor lang buffertiden skal være.

Har mottakeren stått på samme kanal kan man spole inntil 3 timer tilbake.