Dersom søk ikke starter kan det være at 5 volt kortslutter. Skru av 5 volt

Trinn 1

Trinn 1

Det første bildet som kommer opp sier "Please Wait",
det neste bildet kommer automatisk.

TEST vises i display

Trinn 2

Trinn 2

Trykk OK for å starte installeringen.

Trinn 3

Trinn 3

Søker etter ny programvare.
Vent til den er ferdig, da går den automatisk videre.
Viser tidtagning i display

Trinn 4

Trinn 4

Velg språk
Trykk "1 "
eller OK på ønsket språk.

Trinn 5

Trinn 5

Velg installeringsmetode.
Tast 1
eller OK for rask installering.

Trinn 6

Trinn 6

Velg skjermformat.
Tast 1 for Bredformat (16:9),
Tast 2 for standard TV(4:3)

Trinn 7a

Trinn 7a

Kanalsøk.
Søker inn alle tilgjengelige kanaler.
Viser SCAn i display.

Trinn 7b

Dersom søk ikke starter kan det være at 5 volt kortslutter (overbelastning).
Skru av 5 volt og søk deretter inn kanalene.

Trinn 8

Trinn 8

Når flere regioner tilgjengelig; marker ønsket region.
Trykk OK.

Når kun en region er tilgjengelig velges denne automatisk.

Trinn 9

Trinn 9

"Kanalsøk Vellykket" kommer opp,
Trykk OK for å avslutte.

Trinn 10

Trinn 10

Mislykket kanalsøk
Trykk Meny og forsøk med manuelt kanalsøk. Informasjon om frekvenser finnes på dekningskartet.
Sjekk om mottakeren og antennen er tilkoblet.

Ved manglende signal: Sjekk også senderstatus. Det kan være arbeid eller feil på senderen.