Trinn 1

Trinn 1

Det første bildet som kommer opp sier "Please Wait",
det neste bildet kommer automatisk.

TEST vises i display

Trinn 2

Trinn 2

Trykk OK for å starte installeringen.

Trinn 3

Trinn 3

Søker etter ny programvare.
Vent til den er ferdig, da går den automatisk videre.
Viser tidtagning i display

Trinn 4

Trinn 4

Velg språk: trykk 1 eller OK på ønsket språk.

Trinn 5

Trinn 5

Velg installeringsmetode. Tast 1 eller OK for rask installering.

Trinn 6

Trinn 6

Velg skjermformat:

  • enten 1 for "Bredformat (16:9)"
  • eller 2 for "Standard TV (4:3)"

Alle nyere TV-er har bredformat.

Trinn 7a

Trinn 7a

Kanalsøk.
Søker inn alle tilgjengelige kanaler.
Viser SCAN i display.

Trinn 7b

Dersom søk ikke starter kan det være at 5 volt kortslutter (overbelastning).
Skru av 5 volt og søk deretter inn kanalene.

Trinn 8

Trinn 8

Når flere regioner er tilgjengelig: velg ønsket region. Trykk OK

Når kun en region er tilgjengelig velges denne automatisk.

Trinn 9

Trinn 9

"Kanalsøk Vellykket" kommer opp. Trykk OK for å avslutte.

Trinn 10

Trinn 10

Mislykket kanalsøk
Trykk Meny og forsøk med manuelt kanalsøk. Informasjon om frekvenser finnes på dekningskartet.
Sjekk om mottakeren og antennen er tilkoblet.

Ved manglende signal: Sjekk også senderstatus. Det kan være arbeid eller feil på senderen.