Signalsjekk

Slik sjekker du kvaliteten på signalet

Trinn 1

Trykk Menu på fjernkontrollen for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Trykk 5 eller velg "Installasjon". Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Trykk 4 eller velg "Dekoder valg". Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Trykk 1 eller velg "Signal Meter". Trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Signalmeteret åpner seg på den kanalfrekvensen som den TV-kanalen man stod på.

Denne boksen har to tunere, derfor er det to signalmålere. Disse vil være så og si identiske, siden de mottar det samme signalet.

I dekningskartet finner du de fem ulike kanaler (frekvenser) som må sjekkes for adressen din.

 

Slik bør det se ut:

  • C/N (dB) må være over 22-23 dB
  • BER må være stabil på 00E+00
  • Kvalitet må være stabilt på 100%
  • Signalstyrke bør være høyere enn 30%

Trinn 6a

Trinn 6a

Dersom det står overbelastningkortslutter 5 volt for forsterker.
Løsningen er å skru av 5 volt.

Trinn 6b

Trinn 6b

Intet signal, sjekk tilkobling

Ved manglende signal: Sjekk også senderstatus. Det kan være arbeid eller feil på senderen.