Manglende eller svakt signal

Trinn 1

Trinn 1

Sjekk senderstatus for feil på sender - Senderstatus gir eksakt info om senderens tilstand.

Trinn 2

Gjennomfør Signalsjekk for å lese ut signalnivået - Sjekk om riktig frekvens benyttes Sammenlikne frekvensene med dekningskart

Trinn 3

Er antennen tilkoblet mottakeren? - Sjekk at kabelen er tilkoblet mottakeren og antennen

Trinn 4

Fellesantenne: Er det bygård eller liknende med en felles antenne? - Ved feil på fellesantenne må vaktmester/antenneansvarlig kontaktes av kunden selv. Det kan være en feil internt (strøm/ sikring).