1

1

Kortleseren er på høyre side. "Gullbrikken" skal være ned og inn.