Feilmelding

Feilmelding

Søker og teller ned fra 2 minutter. Deretter kommer "ikke noe signal" opp.

Feilmeldingen vises hvis

  • det er dårlig signal
  • mottakeren er flyttet til nytt område med andre frekvenser (til f.eks. hytta)

Trinn 2

Trinn 2

Sjekk senderstatus for feil på sender.

Gjør en signalsjekk for å lese ut signalnivået. Sjekk om riktig frekvens benyttes, og sammenlikne frekvensene med dekningskart.