Kortleseren er på høyre side.

"Gullbrikken" skal være ned og inn.

"Gullbrikken" skal være ned og inn.