Serienummer, PairingID og programvareversjon

Trinn 1

Trinn 1

Trykk Menu for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Trykk venstre pil (2X). Marker "I"-ikonet. Øverst står det Informasjon.

Marker "Systeminformasjon" og trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Hovedprogramvareversjon = programvareversjon.
Pairing ID:
Serienummer: