Serienummer, PairingID og programvareversjon

Hvordan lese ut serienummer, pairingID og programvareversjon.

Trinn 1

Trinn 1

Trykk "Menu" for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Trykk venstre pil (2X).
Marker "I" Ikonet.
Øverst står det Informasjon.

Marker "Systeminformasjon".
Trykk OK.

Trinn 3

Trinn 3

Hovedprogramvareversjon = programvareversjon.
Pairing ID:
Serienummer: