Avspilling

- slik finner du opptakene dine

Trinn 1

Trykk på opptaksknappen på fjernkontrollen.

Trinn 2

Trinn 2

Flytt markøren til det opptaket man vil bruke.

Spille av opptak: Trykk OK (avspilling begynner).

Slette opptak: Trykk A (rød knapp).

Trinn 3

Trinn 3

Trykk OK for slett.

Trinn 4

Trinn 4

Marker JA og trykk OK.

Trinn 5

Trinn 5

"Sletting pågår"-plakat vises i 2-3-sek. Trykk Exit for å avslutte.

Trinn 6

Trinn 6

Opptak med pin-kode. Trykk C (gul knapp) for komplett liste.

Trinn 7

Trinn 7

Tast pinkode - 4 siffer. Trykk OK.
  

Trinn 8

Trinn 8

Da er alle opptak tilgjengelig.