Hvordan gjøre direkteopptak med PVR

Trinn 1

Trinn 1

Trykk på O (knapp med rød runding). En opptaksplakat kommer opp øverst på venstre side.

 • Spole tilbake - trykk << (dobbel pil til venstre)

 • Spole frem - bruk >>  (dobbel pil til høyre)
  NB! Dette er mulig først etter å ha spolt tilbake!

 • Spole fortere - bruk << (bakover) eller >> (forover) knappene
  1. gang = 4X
  2. gang = 10X
  3. gang = 60X
  4. gang = 300X

 • Stoppe spoling -Trykk > (Play knappen)

Trinn 2

Trinn 2

Stoppe opptak - Trykk stopp knappen (firkant-symbol)

Trinn 3

Trinn 3

Direkte opptak lagres under opptak. Man kan se på et annet program under direkte opptak.