Hvordan programmerer man opptak via guide

Trinn 1

Trinn 1

Trykk Guide. Marker ønsket program til opptak med piltastene.

Trinn 2

Trinn 2

Trykk på opptaksknappen O (knapp med rød runding). Programmet får rød ramme. Trykk O en gang til for å avbryte.