Hvordan gjøre pauseopptak med PVR

Trykk på pauseknappen II (2 loddrette streker)

Trykk på pauseknappen II (2 loddrette streker)

Bilde fryses og en stoppeklokke kommer opp øverst på venstre side.
For å se videre trykk på playknappen (trekantsymbol).

 • Spole frem - bruk Dobbel pilknapp til høyre

 • Spole tilbake - bruk Dobbel pilknapp til venstre

 • Spole fortere - Trykk Dobbel pilknapp
  1. gang = 4X
  2. gang = 10X
  3. gang = 60X
  4. gang = 300X

 • Stoppe spoling -Trykk playknappen (trekantsymbol)

 • Stoppe pauseopptak - Trykk stoppknappen (firkantsymbol)

Pauseopptak lagres ikke.