Hvordan gjøre pauseopptak med PVR

Trinn 1

Trinn 1

Trykk på pauseknappen II (2 loddrette streker). Bilde fryses og en stoppeklokke kommer opp øverst på venstre side.
For å se videre trykk på Play > (trekantsymbol).

Spole tilbake - trykk << (dobbel pil til venstre)

Spole frem - bruk >>  (dobbel pil til høyre)
NB! Dette er mulig først etter å ha spolt tilbake!

Spole fortere - bruk << (bakover) eller >> (forover) knappene

  • 1. gang = 4X
  • 2. gang = 10X
  • 3. gang = 60X
  • 4. gang = 300X

Stoppe spoling -Trykk > (Play knappen)

Stoppe pauseopptak - Trykk stoppknappen (firkantsymbol). Pauseopptak lagres ikke.