Programvareversjon og serienummer

Trinn 1

Trykk Menu for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker ”Mottakerinnstillinger” og trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker ”Teknisk informasjon” og trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Serienummer = NTV serienummer
16 siffer

Programvare versjon = Software versjon