Foreldrekontroll

- hvordan sette foreldrekontroll

Trinn 1

Trykk Menu for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Brukerinnstillinger" og trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Alternativer for sperrefunksjon" og trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Tast inn PIN-kode 1 2 3 4 (hvis du ikke har endret den). Bekreft med OK

Trinn 5

Trinn 5

Under "Alternativer for sperrefunksjon" er det to valg:

  • Lås programmer

Under dette valget velger man foreldrelåsnivå. De forskjellige nivåene er "Se alt", 18, 15, 11 og 7 år. Dersom denne for eksempel settes  til 11 år, vil det komme opp en plakat hvor man må bekrefte visning ved å taste PIN-kode dersom programmet er klassifisert som for eksempel 15 år.

  • Lås kanaler

Under dette valget kan man utfra kanallisten velge de kanaler som skal sperres. Når man zapper til en låst kanal, vil man måtte taste PIN-kode for å se kanalen.

Bekrefte valg, marker "OK" og trykk OK