Skjermformat

- hvordan endre TV-format

Trinn 1

Trykk Menu for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Mottakerinnstillinger" og trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Bildeinnstillinger" og trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Dersom det brukes HDMI-kabel er det ikke mulig å stille på formatet.

Dersom SCART brukes:
Velg "Nei" på "Aktivering av HD signal".
Valget over blir synlig - velg mellom 4/3 eller 16/9.
Det er et problem med programvareversjon 4.1.25: mottakeren lagrer ikke bildeinnstillingene etter standby. En mulighet er å la mottakeren stå på. Problemet Vil bli rettet ved neste programvareoppdatering.

Ved problemer med fargene:
Marker "RGB" og trykk OK

Lagre:
Marker "OK" og trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

For flere valg:
Marker "Detaljer" og trykk OK

Trinn 6

Trinn 6

Avanserte innstillinger.
Lagre, marker "OK" og trykk OK