Favorittkanalliste

- hvordan lage sin egen favorittliste

Trinn 1

Trykk Menu for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Brukerinnstillinger" og trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Kanallister" og trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Marker "Brukerdefinert liste" og trykk OK
  

Trinn 5

Trinn 5

Trykk opp/ned piltaster på fjernkontrollen for å velge de kanaler som ønskes lagt til i den brukerdefinerte listen.

 • For å legge til kanaler i listen:
  Trykk den grønne knappen på fjernkontrollen.
 • For å fjerne kanaler fra listen:
  Trykk høyre piltast for å komme til favorittlisten.
  Trykk rød knapp for å fjerne kanal fra listen.

 • For å flytte kanal i listen:
  Velg kanal i favorittlisten og trykk blå knapp på fjernkontrollen for å markere kanalen. Trykk opp/ned piltast for å flytte kanalen. Trykk OK eller blå knapp for å avslutte.


   

Trinn 6

Trinn 6

For å aktivere denne kanallisten, gå til video ved å avslutte menyen.
Trykk OK for å åpne kanallisten. Trykk grønn knapp for å velge kanalliste.