Manuelt kanalsøk

Trinn 1

Trykk Menu for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Marker "Mottakerinnstillinger" og trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Marker "Kanalsøk" og trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Marker "Manuelt søk" og trykk OK

Trinn 5

Trinn 5

Her legger man inn ønsket kanalfrekvens.

Band: Egen antenne = kun UHF
Fellesantenne = UHF + VHF kan være i bruk.

Kanal:
Her må du finne riktig kanalfrekvens.

Trinn 6

Trinn 6

Marker "Start søk" og trykk OK
Venter... popper opp.

Trinn 7

Trinn 7

"Kanalliste Oppdatert" = søket er ferdig.

Trykk  for å gå ut av menyen.