Signalsjekk

Trinn 1

Trykk Menu på fjernkontrollen for å åpne menyen.

Trinn 2

Trinn 2

Velg "Mottakerinnstillinger". Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Velg "Kanalsøk". Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Velg "Signalsjekk". Trykk OK

Trinn 5 - OK

Trinn 5 - OK

Velg kanal ved å bruke venstre/høyre piltaster på "Kanal".
Er signalet tilfredsstillende vises meldingen "Signalet OK".

Trinn 5 - for lavt

Trinn 5 - for lavt

Meldingen "Signalet er for lavt" vises hvis du har signal, men det er for dårlig.

Løsning: Dersom bildet hakker og signalmeteret viser ustabile signaler, er det som oftest feil på antenneinstallasjonen.

Trinn 5c

Trinn 5c

Dersom signalet er fraværende vises meldingen: "Finner ikke noe digitalt signal".

Løsning: Sjekk senderstatus.

For ytterligere diagnose av signalet: 
Velg "Diagnose". Trykk OK

Trinn 6

Trinn 6

Frekvensen som vises er hentet fra den kanalen man stod på da man trykket "Menu".

  • Signalstyrke bør ikke være lavere enn - 68 dBm
  • CBER = signalet målt før mottaker har korrigert det. Trenger ikke være konstant.
  • VBER = signalet målt etter at mottaker har korrigert/rettet opp bilde. Bør ligge konstant på 0.

Trykk  for avslutte.