Trinn 1

Trinn 1

Denne meldingen vises ved bruk av HDMI-kabel når TV ikke er kompatibel. (Det er en feil på TVen).

Løsning: bruk SCART-kabel.