Kortleseren er på høyre side

Kortleseren er på høyre side

"Gullbrikken" skal være ned og inn.