5 volt for forsterker

- slik skrur du 5 volt spenning til antenne av / på

Trinn 1

Trykk Menu for å åpne menyen. Den åpner seg der du var sist. Bruk venstre piltast eller "Retur" for å gå tilbake.

Trinn 2

Trinn 2

Velg "System" og trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

"Antennestrøm" står på "JA" default.

Trykk OK for valg.

Trinn 4

Trinn 4

Marker med pil opp/ned for å velge mellom "På/Av".
Trykk OK

"PÅ" gir 5 volt spenning til forsterker eller aktiv antenne.

Det finnes forsterkere som krever høyere spenning.
Disse må ha egen strømforsyning. Se produktinfo på forsterker for detaljer.