Trinn 1

Trinn 1

Velg "Rask". Trykk OK

Trinn 2

Trinn 2

Søker...

Trinn 3

Trinn 3

Søket er ferdig og viser hvor mange tv- og radiokanaler som ble funnet.

Velg "OK", trykk OK

Ved manglende signal må du:

  • sjekke alle tilkoblinger. Er antennekabelen tilkoblet mottakeren?
  • sjekke senderstatus. Det kan være arbeid eller feil på senderen.

Trinn 4

Trinn 4

"Vennligst vent" popper opp i 2-3 sekunder.

Trinn 5

Trinn 5

Velg ønsket nettverk. Trykk OK

Hvis mottakeren mottar signal fra flere regioner, må du nå velge. Dette avgjør hvilken NRK-sending som vil ligge på programplass 1 og hvilken (eventuell - hvis tilgjengelig) lokal-tv-stasjon som vil ligge på programplass 52.

Trinn 6

Trinn 6

Bekreft ved å trykke OK

Trinn 7

Trinn 7

"Vennligst vent" popper opp i 2-3 sekunder.

Nå skal alle kanaler som er tilgjengelige være installert, og du kan se på TV.

Trinn 8

Trinn 8

Denne meldingen vises fordi programkortet venter på en statusmelding. Dette skjer automatisk. Vent noen minutter så vil bilde komme.