Abonnementsstatus, kortnummer og pairing-id

Trinn 1

Trinn 1

Trykk Husknappen på fjernkontrollen for å åpne menyen.

Velg tannhjulet helt til venstre og trykk OK. Du kommer nå inn i menyen "Innstillinger".

 

Trinn 2

Trinn 2

Velg "Programkort" med piltastene og trykk OK

Abonnementsstatus 1

Abonnementsstatus 1

Velg "Abonnementsstatus" med piltastene og trykk OK

Abonnementsstatus 2

Abonnementsstatus 2

Dato må vise inneværende måned.

Hvis mottakeren ikke har vært i bruk på noen uker må den få oppdaterte tilgangsmeldinger fra RiksTV. Dette skjer automatisk, la mottaker stå på. Bilde kommer automatisk innen 30 minutter.

Kortnummer og paring-id 1

Kortnummer og paring-id 1

Velg "Om Conax CA" med piltastene og trykk OK

Kortnummer og pairing-id 2

Kortnummer og pairing-id 2

Her vises kortnummeret (12 siffer) og Chip ID /Pairing-ID  (11 siffer).

Trykk X for å gå tilbake til TV.