Stanby-oppsett (hvilemodus)

Trinn 1

Trinn 1

Trykk Husknappen på fjernkontrollen for å åpne menyen.

Velg tannhjulet helt til venstre og trykk OK. Du kommer nå inn i menyen "Innstillinger".

 

Trinn 2

Trinn 2

Bruk piltastene og velg "System" helt nederst. Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Velg "Tidsavbrudd for inaktivitet" med piltastene og trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Her kan du velge om mottakeren skal gå i standby/hvilemodus etter 4, 6, 8 eller 12 timer når den ikke er i bruk. 

Trykk X for å gå tilbake til TV.