Teksting (undertekst) permanent endring

Trinn 1

Trinn 1

Trykk Husknappen på fjernkontrollen for å åpne menyen.

Velg tannhjulet helt til venstre og trykk OK. Du kommer nå inn i menyen "Innstillinger".

 

Trinn 2

Trinn 2

Velg "Språk" med piltastene og trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Velg "Språk for undertekst" ved å bruke piltastene. Trykk OK

Trinn 4

Trinn 4

Velg enten "Norsk" eller "Ingen undertekster".

Trykk X for å gå tilbake til TV. 

Teksting for hørselshemmede

Teksting for hørselshemmede

Velg "Teksting for hørselshemmede" og trykk OK for å slå teksting for hørselshemmede av eller på.