Automatisk kanalsøk

Trinn 1

Trinn 1

Trykk Husknappen på fjernkontrollen for å åpne menyen.

Velg tannhjulet helt til venstre og trykk OK. Du kommer nå inn i menyen "Innstillinger".

 

Trinn 2

Trinn 2

Velg "Kanalsøk" ved å bruke piltastene. Trykk OK

Trinn 3

Trinn 3

Velg "Automatisk kanalsøk" med piltastene.

Trinn 4

Trinn 4

Trykk OK for å starte kanalsøket. Dette tar ca 5 minutter.

Trinn 5

Trinn 5

Når kanalsøket er fullført trykk X for å avslutte.